KLASOWE INTEGRACJE

Ciepła, jesienna aura sprzyjała klasowym spotkaniom przy ognisku.

Każda klasa miło spędziła czas na integracji, pieczeniu ziemniaków i kiełbasek. Była to bardzo sympatyczna odskocznia od codziennych obowiązków szkolnych.

EMPATYCZNA KLASA

Projekt EMP@TYCZNA KLASA, który realizuje kl.7 pod opieką pedagog Katarzyny Zamojskiej-Berggruen, jest odpowiedzią na kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2023/2024 tj.
wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
Głównym celem Projektu jest kreowanie u dzieci i młodzieży postawy lojalności, współpracy i pomocy oraz rozwijanie umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób i reagowania na dany sposób zachowania.