Zespół Szkolno-Przedszkolny w Długomiłowicach

Publiczna Szkoła Podstawowa 

Publiczne Przedszkole

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Długomiłowicach
ul. Parkowa 8 
47-208 Długomiłowice 

Numery Kontaktowe :                                       Adres e-mail:

Tel: 77/ 482 06 13                              e-mail:    pspdlugomilowice@op.pl

Tel: 77/ 406 13 81

Fax: 77/ 406 13 81