Projekty i programy realizowane w grupie Żabki

 „Magiczna Moc Bajek” czyli bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni

– Międzynarodowy Projekt Czytelniczy

Głównym celem Projektu jest :

–   promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka;

–   kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

     Wspólne czytanie bajek z dorosłymi wywiera duży wpływ na rozwój małego człowieka. Bajki pomagają dziecku poznawać  i nazywać własne emocje oraz podpowiadać sposoby radzenia sobie z nimi. Odpowiednio dobrana literatura dziecięca wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki i zabawy.

   

  „Z FENKIEM W ŚWIECIE WARTOŚCI IEMOCJI”  – projekt edukacyjny

Z Fenkiem w świecie wartości i emocji”- projekt edukacyjny wspierający rozwój społeczny
i emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym, w oparciu o serię książek „Przygody Fenka”

Autorski projekt realizowany będzie w gr II. Dzieci na podstawie książeczek z serii „Przygody Fenka” wprowadzone zostaną w świat wartości i emocji.

Cele projektu:

 • Budowanie systemu wartości
 • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość
 • Kształtowanie umiejętności pracy w zespole, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań
 • Kształtowanie szacunku do siebie i innych
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych
 • Kształtowanie postaw tolerancji

Bloki tematyczne – realizowane wartości i emocje:

 • Październik – Szacunek
 • Listopad – Uczciwość – prawdomówność
 • Grudzień – Wdzięczność – nie mogę mieć wszystkiego/ Zazdrość
 • Styczeń – Ufność
 • Luty – Odwaga / Strach
 • Marzec – Cierpliwość – czekam na swoją kolej
 • Kwiecień – Odpowiedzialność
 • Maj – Miłość/Przyjaźń

OGÓLNOPOLSKI, BEZPŁATNY
PROGRAM EDUKACYJNY „ZDROWO  I SPORTOWO”

Celem programu jest z jednej strony zwiększanie świadomości dorosłych opiekunów dzieci na temat roli i wagi aktywności fizycznej (również odpowiedniego odżywiania i odpoczynku, tzn. właściwej dawki i jakości snu) w prawidłowym rozwoju fizycznym oraz psychicznym dziecka, a także przeciwdziałaniu pandemii chorób cywilizacyjnych (w tym nadwagi i otyłości, cukrzycy typu 2, wad postawy).

Projekty realizowane w grupie Pszczółki

OGÓLNOPOLSKIE PROJEKT EDUKACYJNY „MOGĘ BYĆ, KIM CHCĘ” którego celem jest poznanie zasad pracy, zakres czynności wykonywanych przez ludzi wykonujących wybrane zawody. Mozliwość rozbudzenia pasji, zainteresowań.

PROJEKT EDUKACYJNY „ WSPÓLNIE MOCNIEJSI – UCZYMY SIĘ PRZEZ INTEGRACJE” projekt ma na celu poprawienie relacji między dziećmi oraz rozwijanie ich umiejętności i wiedzy w różnych dziedzinach.

Projekt edukacyjny w grupie Smerfy

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu
Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” jest
innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki
rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez
nauczycieli odpowiednich warunków do
poznawania świata wieloma zmysłami oraz
budowania wiedzy na temat integracji
sensorycznej.


Najważniejsze cele projektu to:

 • Wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci;
 • Rozwój kreatywności;
 • Stymulowanie wszystkich zmysłów;
 • Kształtowanie u dzieci świadomości własnego ciała