GRONO PEDAGOGICZNE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

W DŁUGOMIŁOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

DYREKTOR

mgr Magdalena Pawlik

SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE 

         Nauczany przedmiot                  Nauczyciel
J. POLSKImgr A. Buchta
mgr A. Górska
J. NIEMIECKImgr M. Kalbron
mgr B. Kosz
mgr K. Plottek
J. ANGIELSKImgr A. Winnik   
mgr G. Heda 
HISTORIAmgr B. Kosz
WOSmgr B. Kosz
MATEMATYKAmgr M. Wójcik
CHEMIAmgr M. Wójcik
FIZYKAdr I. Mrówka
INFORMATYKAmgr inż. M. Domerecki
BIOLOGIAmgr J. Pałka
GEOGRAFIAmgr J. Pałka
PRZYRODAmgr J. Pałka
TECHNIKAmgr J. Pałka
PLASTYKAmgr M. Świętek
MUZYKAmgr J. Pałka
RELIGIAmgr J. Szpuga             
W-Fmgr E. Gajda
mgr M. Hanzel
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNAmgr M. Świętek
mgr U. Tłuczykont
mgr I. Staniek
PEDAGOGmgr  K. Zamojska-Berggruen
PSYCHOLOGmgr J. Kaczmarczyk
DORADZTWO ZAWODOWEmgr J. Szpuga
BIBLIOTEKAmgr Aneta Górska
EDUKACJA PRZEDSZKOLNAmgr M. Bieniasz
mgr M. Drejka
mgr K. Jagła
mgr S. Piegza
LOGOPEDIAmgr A. Pawlik-Pająk
PEDAGOG SPECJALNY mgr U. Tłuczykont