•   774820613
  •   e-mail: pspdlugomilowice@op.pl

Grono pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

W DŁUGOMIŁOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

DYREKTOR

mgr JOLANTA BELKO

SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE 

         Nauczany przedmiot                  Nauczyciel
J. POLSKImgr A. Buchta 
J. NIEMIECKImgr M. Kalbron
mgr B. Kosz
J. ANGIELSKImgr A. Winnik   
mgr G. Heda 
HISTORIAmgr B. Kosz
WOSmgr B. Kosz
MATEMATYKAmgr M. Miozga
mgr M. Wójcik
CHEMIAmgr M. Wójcik
FIZYKAmgr I. Mrówka
INFORMATYKAmgr M. Domerecki
BIOLOGIAmgr J. Pałka
GEOGRAFIAmgr J. Pałka
PRZYRODAmgr J. Pałka
TECHNIKAmgr J. Pałka
PLASTYKAmgr M. Świętek
MUZYKAmgr J. Pałka
RELIGIAmgr D. Stein-Lipa             
W-Fmgr E. Gajda
mgr M. Hanzel
mgr M. Bieniasz
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNAmgr M. Świętek
mgr U. Tłuczykont
mgr I. Staniek
PEDAGOGmgr  K. Zamojska-Berggruen
PSYCHOLOGmgr J. Kaczmarczyk
DORADZTWO ZAWODOWEmgr. L. Galacki
BIBLIOTEKAmgr K. Katte
SZACHYmgr E. Gajda
EDUKACJA PRZEDSZKOLNAmgr M. Pawlik
mgr K. Jagła
mgr M. Bieniasz
mgr M. Drejka
LOGOPEDIAmgr A. Pawlik-Pająk
PEDAGOG SPECJALNY mgr U. Tłuczykont

Skip to content