Witamy w strefie wolontariatu

            Grupa wolontariatu działa w naszej szkole jako Szkolne Koło Caritas już niemal dwie dekady. Przeżyliśmy wiele wspólnych radosnych chwil, jak również momenty wielkiego wzruszenia. Zmieniali się wolontariusze i opiekunowie, jednak niezmiennie stały jest cel naszej działalności – pomaganie potrzebującym. Jako ciekawostkę należy dodać, że nasze Szkolne Koło Caritas powstało jako jedno z pierwszych na terenie Diecezji Opolskiej. Pierwszym opiekunem została ówczesna pani Dyrektor Barbara Wołowska. Szkolne Koło Caritas jest organizacją dziecięcą i młodzieżową działającą na terenie szkoły, pod nadzorem Dyrekcji, włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez Caritas Diecezji Opolskiej. Cele działalności, jak też prawa i obowiązki wolontariuszy uwzględnia Regulamin Szkolnych Kół Caritas.                                                                                                                    

Grupa wolontariatu, działająca w naszej szkole wypracowała szereg działań, które mają stałe miejsce w planie pracy, są to między innymi:

  • Współpraca z Domem Samotnej Matki w Zopowych,
  • Pomoc w organizacji parafialnego spotkania wigilijnego dla osób starszych i samotnych,
  • Zbiórka nakrętek na rehabilitację dziecka,
  • Wsparcie materialne dla zwierząt w schroniskach,
  • Prowadzenie kroniki Szkolnego Koła Caritas.