LUŹNE LEKCJE Z NAUKOWCAMI

Alfred Nobel opracował dynamit, wynalazca nitrogliceryny. Z jego inicjatywy został utworzony fundusz w formie słynnej nagrody Nobla w dziedzinach, które mają przynieść ludzkości korzyści. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym mamy plejadę osób zasłużonych dla świata.