Artystyczne talenty naszej szkoły

Artystyczne talenty naszych uczniów zaowocowały powstaniem interesujących prac plastycznych. Tym razem inspiracją twórczego procesu były zmieniające się pory roku oraz piękno przyrody. Klasa III zachwyciła barwnymi kompozycjami z liści i kwiatów, które przybrały formę witraży zdobiących okna na szkolnym korytarzu. Klasa IV ukazała piękno polnego krajobrazu językiem barwnych plam i linii . Uczniowie klasy V odkryli zaskakujące możliwości faktury jako środka wyrazu plastycznego, realizując pracę pt. ,,Pejzaż górski ”. ,,Artystyczny nieład” na lekcji plastyki w klasie VI przekształci się w piękne kompozycje kwiatowe, które stały się wzorcem dla malarskiej aktywności uczniów. Była to kolejna okazja do doskonalenia umiejętności dostrzegania światłocienia i głębi plastycznej. Prace te można podziwiać na wystawach szkolnych na korytarzu i w klasopracowni.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *