Dzień Dziecka 01.06.2023

Całej dziecięcej społeczności szkolno-przedszkolnej życzymy

by każdy dzień były pełen słońca, uśmiechu i dziecięcej beztroski. Niech przynosi nowe doświadczenia i wszystko to, co stanowi esencję dzieciństwa. Wspaniałych wyników w nauce, rozwoju pasji

i talentów

życzy Dyrekcja wraz z całym gronem pedagogicznym ????