Wolontariusz ma moc!

Niecodzienną wizytę w DPS w Sławięcicach złożyli dzisiaj nasi uczniowie zrzeszeni w szkolnym wolontariacie. Zaprezentowali krótkie przedstawienie „W krainie bajek”, przygotowane pod okiem opiekuna wolontariatu, Katarzyny Katte. Po wystąpieniu był czas na integrację oraz wspólną zabawę. Dziękujemy rodzicom uczniów za zorganizowanie dojazdu, a pani dyrektor Ewie Sawickiej i paniom terapeutkom za umożliwienie spotkania i serdeczne przyjęcie????