Wybory rozstrzygnięte!

Mamy zaszczyt przedstawić Samorząd Uczniowski! Przewodniczącą została Kinga z klasy 8👩🏻, następcą Maja z klasy 4👱🏻‍♀️, a skarbnikiem Paweł z klasy 6👦. Pozostali kandydaci także zostali włączeni do samorządu jako członkowie. Mała sesja zdjęciowa została wykonana dzięki sprzętowi fotograficznemu, pozyskanemu z programu Laboratoria przyszłości 📸

#laboratoriaprzyszlosci